Lis
28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje o naborze na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi  Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Read the rest of this entry »

Posted in Nabór pracowników | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi została wyłączona

Lis
22

Przerwa w dostawie wody

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 24.11.2016 (czwartek) w godzinach 08 – 11, nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulic:

Mickiewicza (od torów w stronę szpitala), Westerplatte, Sikorskiego, Kasztanowa, Budowlanych, Szopena, Przemysłowa, Os. Pod Borem, Piaski, Piaskowa, Leśna, Ogrodowa, Wodna, Zielona, Szpitalna, spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

Posted in Komunikaty | Możliwość komentowania Przerwa w dostawie wody została wyłączona

Lis
9

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przyłączem wodociągowym, oraz budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”.

Read the rest of this entry »

Posted in Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. została wyłączona

Paź
21

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MZGKiM.271.2.2016  Lubaczów, dnia 21.10.2016 r.

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: MZGKiM.271.2.2016

Read the rest of this entry »

Posted in Przetargi | Możliwość komentowania Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona