Maj
22

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Nazwa zadania: Przebudowa rurociągów technologicznych na stacji uzdatniania wody w Lubaczowie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”.

Read the rest of this entry »

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT została wyłączona

Maj
9

Ogłoszenie o zamówieniu

MZGKiM.271.2.2017

Lubaczów, dnia 08.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Abp. Baziaka w Lubaczowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz 831) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Read the rest of this entry »

Posted in Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu została wyłączona

Maj
5

Zaproszenie do składania oferty cenowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Przebudowa rurociągów technologicznych na stacji uzdatniania wody w Lubaczowie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz 831) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Read the rest of this entry »

Posted in Przetargi | Możliwość komentowania Zaproszenie do składania oferty cenowej została wyłączona

Kwi
3

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania:„ Wykonanie inwentaryzacji cmentarza komunalnego przy ulicy Ofiar Katynia w Lubaczowie

Read the rest of this entry »

Posted in Przetargi | Możliwość komentowania INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT została wyłączona