Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 07.09.2017r.

GPR-III.7021.1.5.2017

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych
w dniu 30.08.2017r.

Więcej „Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Informacja z sesji otwarcia ofert – Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie

Lubaczów, dnia 31.08.2017 r.

MZGKiM.271.3.2017

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.3.2017

Nazwa : Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie

  Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert – Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie”

Prace inwentaryzacyjne na „starym” cmentarzu komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Więcej o: Prace inwentaryzacyjne na „starym” cmentarzu komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Około 15 września rozpoczną się prace inwentaryzacyjne na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki. Jednym z etapów prac będzie fotografowanie grobów, w związku z tym prosimy uprzejmie o przeprowadzenia prac porządkowych wokół nagrobków.

Efekt prac inwentaryzacyjnych powinien pojawić się jeszcze w tym roku na stronie internetowej – www.cmentarze.lubaczow.pl

Do góry