Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty