Jesteś tutaj:

Autor: aglaz

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Lubaczów, dnia 07.09.2017r.

GPR-III.7021.1.5.2017

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych
w dniu 30.08.2017r.

Więcej „Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Informacja z sesji otwarcia ofert – Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie

Lubaczów, dnia 31.08.2017 r.

MZGKiM.271.3.2017

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.3.2017

Nazwa : Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie

  Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert – Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

MZGKiM.271.2.2017

Lubaczów, dnia 08.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Abp. Baziaka w Lubaczowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz 831) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu”

Informacja z sesji otwarcia ofert

Lubaczów, dnia 14.10.2016 r.

MZGKiM.271.2.2016

INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: MZGKiM.271.2.2016
Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przyłączem wodociągowym, oraz budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”. Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Przerwa w dostawie wody na terenie miasta

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że w dniu 20.06.2016 (poniedziałek) od godziny 23.30 do godziny 5.00 dnia 21.06.2016 (wtorek) na terenie całego miasta nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac konserwatorskich na stacji uzdatniania wody.

Do góry