Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Baran

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Do góry