Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

procedury przetargowe ogłoszone przez MZGKiM Lubaczów

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.6.2017

Nazwa zadania:  Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert”

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa””

Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.4.2017

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Słowackiego w Lubaczowie – etap 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubaczów”

Więcej „Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”

Więcej „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa””

Do góry