Opłaty

Stawki opłaty za wodę i ścieki zostały określone uchwałą Rady Miejskiej:

 

Dokument w formacie PDF UCHWAŁA NR 400/XLII/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Lubaczów

 

Dokument w formacie PDF UCHWAŁA NR 248/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Lubaczów

 

1 opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków brutto1.1 dostarczenie 1 m3 wody 2,43 zł1.2 odbiór 1 m3 ścieków 4,61 zł1.3 opłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów zamontowania wodomierza i przeprowadzania prób technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług 270,00 zł1.4 opłata za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów zamontowania wodomierza i przeprowadzania prób technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług 486,00 zł

 

Stawki opłat „cmentarnych” określone zostały uchwałą Rady Miejskiej:

Dokument w formacie PDF Uchwała 627/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.