Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przyłączem wodociągowym, oraz budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”.

Więcej „Ogłoszenie o wszczęciu postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

Przerwa w dostawie wody na terenie miasta

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że w dniu 20.06.2016 (poniedziałek) od godziny 23.30 do godziny 5.00 dnia 21.06.2016 (wtorek) na terenie całego miasta nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac konserwatorskich na stacji uzdatniania wody.

Informacja z sesji otwarcia ofert dot. dostawy i montażu urządzenia ssąco-płuczącego

MZGKiM.271.1.2016                                                                   Lubaczów, dnia 25.05.2016 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert dot. dostawy i montażu urządzenia ssąco-płuczącego”

Do góry