Aktualności

Informacja o możliwych przerwach w dostawie wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje mieszkańców os. Norwida oraz os. i ulicy Słowackiego o możliwej przerwie w dostawie wody, w dniu 9.10.2014 r. (czwartek) od godziny 8:00 do 15:00

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

Informacja o przerwach w dostawie wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje mieszkańców ul. Tedeusza Kościuszki i bocznych oraz Os. Orzeszkowej o przerwie w dostawie wody, która nastąpi w dniu 9.10.2014 r. (czwartek) od godziny 8:00 do 15:00

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

Informacja z sesji otwarcia ofert – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Lubaczów, dnia 03.10.2014 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie””

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

MZGKiM.271.1.2014

Lubaczów, dnia 18.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie””

Do góry