Aktualności

Kontrola stanów wodomierzy.

W związku z zakończoną w dniu 15.06.2015 roku akcją „Przyłącz Się” MZGKiM w dniach 22.06.2015 – 10.07.2015 przystąpi do kontroli stanu wodomierzy na terenie miasta.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o niepodawanie telefoniczne stanów liczników na koniec II kwartału.

Informacja o przerwie w dostawach wody.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje mieszkańców ulic: Wyspiańskiego, Rejtana, Podzamcze, Monte Casino, Parkowa, Mały Łążek, Handlowa, 3-go Maja, Sienkiewicza, Sobieskiego, Niemirowska, Starzyny, Strażacka, Kwiatowa, Tulipanowa o przerwie w dostawie wody spowodowanej pracami na sieci wodociągowej, która nastąpi w dniu 01.06.2015r. (poniedziałek) od godziny 08:00 do 12:00. Więcej „Informacja o przerwie w dostawach wody.”

Informacja dla korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej  na terenie miasta ogłasza akcję pod nazwą „Przyłącz się”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe.

Więcej „Informacja dla korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych”

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 23.03.2015r.

Podstawa prawna art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz.U.Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) Więcej „Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Do góry