Aktualności

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa

Więcej „Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

pn.: Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do usuwania zanieczyszczeń z terenów publicznych”.

Więcej „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie”

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 , 37-600 Lubaczów

Więcej „Ogłoszenie o naborze”

Do góry