Kontakt

Miejski    Zakład    Gospodarki    Mieszkaniowej

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31,  37-600 Lubaczów

tel. 16.632.90.95; 16.632.90.96

e-mail: sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl